Nájom výrobných a kancelárskych priestorov v rámci projektu: Budovanie kapacít obecného sociálneho podniku služieb

17.5.2022 zverejnil/a zabokreky_admin.

Oznamujeme , že zakázka s názvom: Nájom výrobných a kancelárskych priestorov v rámci projektu „Budovanie kapacít obecného sociálneho podniku služieb“ bola ukončená a vyhodnotená. V prílohe uverejňujeme zápisnicu z vyhodnotenia cenových ponúk.