Záznam z prieskum trhu: Zváračský agregát pre projekt „Budovanie kapacít obecného sociálneho podniku služieb“

17.5.2022 zverejnil/a zabokreky_admin.

Oznamujeme, že zakázka s názvom:  Zváračský agregát pre projekt „Budovanie kapacít obecného sociálneho podniku služieb“, bola ukončená a vyhodnotená. V prílohe uverejňujeme zápisnicu z vyhodnotenia cenových ponúk.