Preskočiť na obsah

Mikroprojekt – Miestne cyklochodníky v Doline Karpie

Zverejnené 22.12.2020.

Kategória

Mikroprojekt „Miestne cyklochodníky v Doline Karpie“ bol ukončený a v rámci neho sa podarilo uskutočniť nasledovné:

  • v Žabokrekoch vzniklo odpočívadlo pre cyklistov v podobne solárnej lavičky a informačno-propagačnej tabule v Žabokrekoch
  • v Doline Karpia v Poľsku bolo vyznačených 11 nových cyklochodníkov o spoločnej dĺžke 138 km
  • bol vydaný Cykloatlas Doliny Karpia v slovenskej a poľskej mutácii. Online verzia – Cykloatlas Doliny Karpia v slovenskej a poľskej mutácii
  • uskutočnilo sa cyklostretnutie v Žabokrekoch
  • uskutočnilo sa cyklostretnutie v Doline Karpia v Poľskuň

Mikroprojekt „Miestne cyklotrasy v Doline Karpia” je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Cezhraničnej spolupráce programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a štátneho rozpočtu.

Správca mikroprojektu: Stowarzyszenie Dolina Karpia (Združenie Dolina Karpia)
Partner mikroprojektu: Obec Žabokreky (Slovensko)

Prílohy