Preskočiť na obsah

Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky – stavebné úpravy – s podporou z fondov EÚ

Zverejnené 21.1.2017.

Kategória

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky – stavebné úpravy“, kód projektu NFP310040H211

Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky – stavebné úpravy:

  • Dátum začatia realizácie projektu: 01/2017              
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 5/2020       
  • Druh projektu: 310000 – Operačný program Kvalita   životného prostredia
  • Nenávratný finančný príspevok: 259 333,98 EUR
  • Hlavný cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu bude zníženie potreby energie na vykurovanie zo 135 na 51kWhm2. Navrhovaná úspora ide nad rámec minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť.
  • Opis projektu : Projekt je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti a zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov. V celom objekte budú zateplené obvodové steny,sokle,atika, na dvoch pavilónoch vymenená strecha,budú odstránené pôvodné prestrešenia a vymenené všetky exteriérové  dvere a 1 okno za nové plastové okná s izolačným dvojsklom.