Preskočiť na obsah

Priateľstvo bez hraníc – Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Zverejnené 7.10.2019.

Kategória

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Žiadateľ: Obec Žabokreky
Hlavný cezhraničný partner: Obec Žabeň
Názov malého projektu: Priateľstvo bez hraníc
Celkové výdaje malého projektu: 19 080,80 €
Požadovaná výška NFP: 18 126,76 €

Prioritná os: 3 Rozvoj miestnych iniciatív
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Oblasť podpory: 119 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnych správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšia právna úprava a kvalitná správa
Hospodárska činnosť: 18 Verejná správa
Typ územia: 03 Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)

Aktivity:

 1. Zemiakový deň (12.10.2019)
   
 2. 100 rokov divadla (07 – 08.12.2019)
   
 3. Smart konferencia (27.06.2020)
   
 4. Cyklo-víkend (17 – 18.07.2020)
   
 5. English Camp (18 – 24.07.2020)
  https://www.zabokreky.sk/oznamy/english-camp-18-24-07-2020.html
   
 6. Žabo-Obce (22.08.2020)