Preskočiť na obsah

Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky

Zverejnené 21.8.2020.

Kategória

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky
Kód projektu v ITMS 2014+: 310021ATD7
Miesto realizácie projektu: Obec Žabokreky
Zmluvná výška NFP: 175 850,76 EUR
Časová realizácia projektu: od 08/2020 – 10/2022

Predmetom projektu obce Žabokreky  budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.  Vodozádržné opatrenia budú realizované v intraviláne obce.

Hlavná aktivita projektu : 
1. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.
Termín realizácie projektu: 08/2020 – 10/2022
 
Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov:
Plocha vodozádržného opatrenia: 2 156 m2
Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 2

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk