Preskočiť na obsah

Dotazníkový prieskum: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žabokreky na roky 2022 – 2026

Zverejnené 17.4.2023.

Milí spoluobčania, obec Žabokreky pripravuje na roky 2022-2026 nový strategický rozvojový dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR).

Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ.

Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce Žabokreky. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie.

Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný.

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.

LINK NA DOTAZNÍK