Preskočiť na obsah

INFO-LISTY mesiac MÁJ 2024

Zverejnené 5.5.2024.

* V utorok večer, 30.04.2024 členovia DHZ spolu s členmi spolku MANDOLÍNA a všetci ich priatelia obdarili našu dedinu postavením krásneho mája na Mohylke. Ako sme už po mnohýkrát konštatovali, bude veľmi náročné získať pre túto krásnu tradičnú akciu mladých ľudí.

Stráviť víkend pred stavením mája vyhľadaním stromu, jeho dovozom a opracovaním je poriadna fuška . Chlapi sa veru zapotia a aj riskujú ,ale za tie roky nikdy neodmietli a vždy obetovali svoj vzácny čas . Na fotografiách,ktoré sú zverejnené na web stránke ich určite spoznáte, je ich samozrejme viac, lebo nie všetkým sa na stavanie mája podarilo tento rok prísť , ale pri obecných akciách ste ich videli nespočetne veľakrát . 

Veľmi srdečne im všetkým ďakujeme !.

Mnohí naši občania, ktorí na Mohylku prišli sa nad opakujúcim sa nedostatkom mocných , zdravých mladých rúk nielen zamysleli, ale aj prisľúbili svoju pomoc na budúci rok. Stavanie mája by nebolo to pravé bez harmoniky, preto veľmi pekne ďakujeme Dodovi Dudkovi a tanečníkom a spevákom z FS LYSEC a FS TURIEC .

* 10.05. – 13.05.2024 – piatok až pondelok  , Kultúrny dom Žabokreky – “Ženy a kvety” výstava obrazov a sukulentov .Ku nadchádzajúcemu sviatku mamičiek pripravujú maliarky Idka Remeníková a  pani Olga Gajdošechová výstavu diel zo svojej tvorby. S citom pre krásu doplnia výstavu nežne kvitnúce sukulenty od pani Jarky Rišianovej a pána Michala Náčiniaka.


* 11.05.2024 – sobota , Kultúrny dom Žabokreky o 17.00hod – komédia „ Na správnej adrese“ od hosťujúceho divadla O.Borodáčovej .

* 12.05.2024 – nedeľa , Kultúrny dom Žabokreky o 14.00hod – Oslava Dňa matiek– Všetkým mamičkám , starým aj prastarým mamičkám sme v spolupráci so základnou aj materskou školou  pripravili  v sále kultúrneho domu program. Nenechajte si tento sviatočný deň uniknúť a príďte povzbudiť svoje dieťa či vnúča. Veď láskavé slová sú mnohokrát ten najkrajší dar. Každú mamu isto poteší vlastnoručne vyrobený malý darček a kvietok k tomu.  Mamičkám, ktoré už medzi nami nie sú, zapáľme sviečku a poďakujme za dar života.

* 18.05.2024 – sobota ,športový areál obce Žabokreky o 10.00 hod – Turčiansky beh Charitatívne podujatie organizuje občianske združenie Parasport24.Prihlásiť sa môže každý, na veku nezáleží. V kategórii beh účastníci absolvujú buď 5 km okruh s prevýšením 80 m, alebo 10 km s dvojnásobným prevýšením. Pobeží sa hlavne na drobnom štrku, ale aj na asfalte či poľnej ceste. Ten, kto nemá rád beh, môže sa registrovať do kategórie chôdza s palicami (Nordic Walking) alebo do kategórie prechádzka.  Registrácia do každej z týchto troch kategórii stojí 15 eur, kategória virtuálny beh je za 17.00€.

* 18.05.2024 – sobota , Kultúrny dom Žabokreky o 20.00hod – ŠKOLSKÝ MAJÁLES  Milí rodičia a všetci priatelia školy, srdečne Vás pozývame na obľúbený školský majáles .Cena je 30,00€/ osoba . V cene je prípitok,večera,koláč,kapustnica,bohatá tombola a do tanca hrá skvelá kapela ŠTVRTÁ TRETINA . Lístky si môžete kúpiť u Bibky Hubáčkovej  tel.č. 0905 835 798 .

* 25.05.2024 – sobota ,športový areál obce Žabokreky o 07.00hod – 6. ročník severoslovenskej ligy kynológov – Kynologický klub Žabokreky a kynologický klub COP DOG Vás pozývajú na 6. ročník Severoslovenskej ligy kynológov, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája od 7:00 hod na futbalovom štadióne v Žabokrekoch.

Dôležité informácie :


* Uznesenie č. 16/2024/1: Obecné zastupiteľstvo obce Žabokreky schvaľuje odkúpenie 380ks nádob na BIO odpad k prvému výročiu Zmluvy o nájme a zároveň schvaľuje cenu nádoby pre občanov,ktorí využívajú možnosť odvozu biologicky rozložiteľného odpadu systémom priameho zberu od domácností resp.rodinných domov vo výške 20,00€/ nádoba. Hlasovanie: Za: 7 poslancov,Proti: 0 poslancov,Zdržal sa: 0 poslancov Uznesenie bolo prijaté. 15.04.2024


* Uznesenie č. 16/2024/2: Obecné zastupiteľstvo obce Žabokreky schvaľuje dodatkovú možnosť pre občanov zvýšiť počet nádob na bio-odpad pre svoju domácnosť za podmienky, že každá dodatková nádoba bude odpredaná občanovi za 20,00€ a vývoz + zneškodnenie odpadu z dodatkovej nádoby bude samostatne spoplatnený sumou 28,00€ za predpokladaných 14 dodatkových vývozov na skládku EBA Sučany Obecný podnik Žabokreky s.r.o. Hlasovanie: Za: 7 poslancov,Proti: 0 poslancov,Zdržal sa: 0 poslancov Uznesenie bolo prijaté.

PROSBA NA ZÁVER:

Každý týždeň musia zamestnanci Obecného podniku dotrieďovať odpad, ktorý sa nachádza v kontajnerovom stojisku pri Kultúrnom dome. Väčšinou sa jedná o nezložené kartónové krabice. Určite je to náročné,ale prosíme o pochopenie, lebo ak Vy nestačíte na Vašu jednu krabicu, ako môžete čakať, že 2 zamestnanci budú schopní likvidovať stovky krabíc ?

Dôležité a POSLEDNÉ upozornenie : V stojisku a všade kde sa nachádzajú nádoby na odpad sú kamery. Zo záznamov vieme vyhodnotiť kto doniesol nevhodný odpad,alebo sa mu nechcelo krabice zložiť , alebo kto zanechal za sebou neporiadok. Fotografie Vám prídu emailom , alebo poštou do vašej schránky. Veríme, že sa to už nebude opakovať a že to bolo len nejakým nedorozumením. Ďakujeme za pochopenie a za Váš skutočný vzťah ku poriadku a čistote.