Preskočiť na obsah

Informácia krízového štábu Okresného úradu Žilina,  mimoriadnasituácia Strečno

Zverejnené 7.3.2024.

Kategória

Práce na skalnatom brale v inkriminovanom mieste v Strečnianskej úžine na ceste I/18 prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu. Od 01.03.2024  do 03.03.2024 – záchranné práce boli veľmi dobre pripravené a koordinované s minimálnymi dopravnými obmedzeniami.

  • Podarilo sa nainštalovať bariery NEW JERSEY v plnom rozsahu podľa projektovej dokumentácie, na celý vyznačený úsek. Osadili sa nahrubo aj tyče a záchytná sieť.
  • Vykonali sme všetky montážne práce pod skalnatým bralom.
  • Počas prác sme odstránili niekoľko kritických stromov a malé množstvo kamenných blokov, ktoré sme okamžite odpratali za krajnicu vozovky.

Od 04.03.2024 do 08.03.2024 v čase od 08.00hod. do 16.00 hod. sa vykonajú práce kotvenie sieti za bariérami, pracovníci pracujú mimo cesty – bez dopravných obmedzení

 V piatok 08.03. 2024 od 20.00 hod. do 09.03.2024 do rána 08.00hod. sa dokončia práce ochranného plota inkriminovaného miesta v Strečnianskej úžine – s reguláciou dopravy a dopravnými obmedzeniami na nevyhnutný čas.

 Od 09.3.2024 v čase od 08.00 do 17.00hod. a 10.03.2024 v čase od 08.00 do 14.00hod.  sa vykoná na skalnatom brale nad cestou I/18 montáž feraty, skúška odolnosti a funkčnosti zhotovenej ochrannej bariéry a prieskum územia za účelom dokončenia inžiniersko-geologického prieskumu – s reguláciou dopravy a dopravnými obmedzeniami na nevyhnutný čas.

Nasledujúci týždeň od 13.03. do 19.03.2024 bude horolezcami zabezpečená obhliadka skalnatého brala v inkriminovanom mieste.