Preskočiť na obsah

Turčianske divadelné dni 2024

Zverejnené 6.3.2024.

Kategória

Regionálne kolo 9. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2024 a 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionál-neho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2024.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-neho kraja vás pozýva do Kultúrneho domu v Belej – Duliciach, kde sa v dňoch 15. a 16. marca 2024 uskutočnia „TURČIANSKE DIVADELNÉ DNI 2024“, regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a neprofesionálneho divadla mladých FEDIM. Súťažnú prehliadku každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave a je aj odborným garantom tejto postupovej súťaže. Spoluorganizátorom súťaže je obec Belá – Dulice. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom.

Regionálna postupová súťaž a prehliadka „Turčianske divadelné dni“ vytvára priestor na súťažnú prezentáciu a konfrontáciu neprofesionálnych divadiel dospelých a divadiel mladých. Tohto-ročnej súťaže sa zúčastňujú dva divadelné súbory v kategórii divadla dospelých DS Za Váhom z Lipovca Ochotnícky divadelný súbor Oľgy Borodáčovej z Martina. V kategórií divadla mladých budú náš región reprezentovať DS Drobátka zo ZUŠ Mudroňova v Martine a DS Drama eggs z Evanjelickej spojenej školy v Martine. V rámci súťažnej prehliadky divadelné súbory absolvujú rozborové semináre všetkých súťažných inscenácií s trojčlennou odbornou porotou v zložení:

Mgr. art. Maroš Krajčovič: predseda poroty
Mgr. art. Roman Večerek: člen poroty
Mgr. Zuzana Palenčíková: členka poroty

Víťazné súbory postúpia a odporúčané súbory môžu postúpiť a reprezentovať náš región v krajskom kole „TURČIANSKE JAVISKO 2024“, ktoré organizuje taktiež Turčianske kultúrne stredisko v Martine.