Preskočiť na obsah

V našej obci sa uskutoční odpočet spotreby elektriny 9. – 10. január 2023

Zverejnené 3.1.2024.

Kategória

Stredoslovenská  distribučná a. s. oznamuje občanom , že dňa 9.1.2024 /utorok/ v čase od 13,00 do 17,00 h. a 10.1.2024 /streda/ v čase od 8,00 do 17,00 h. uskutoční odpočet spotreby elektriny. 

Poverená osoba, na základe poverenia od Stredoslovenskej distribučnej a. s. bude  vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie – obyvateľstvo a tiež kontrolu meracích zariadení – elektromerov. 

Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Prosíme o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia – elektromera, hlavne domácnosti, kde za posledné dva roky nebol vykonaný fyzický odpočet. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona 251/2012 o energetike.

Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD a.s. a poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú a.s.. Elektromery verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok.

Elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítané  pokiaľ budú sprístupnené – odomknutá brána a nebude voľne behať pes.

V prípade, že na trvalo neobývaných domoch máte elektromer verejne prístupný a vypínate hlavný istič – nechajte tam kontakt na seba = digitálny elektromer sa nedá odčítať pri vypnutom ističi a tak Vás budú kontaktovať – hlavne ak máte na rozvádzači svoj vlastný zámok. 

Zoznam domov kde bude prerušená dodávka el.energie je na poslednej strane priloženého listu (Zoznam miest kde bude prerušená elektrina). Elektrina nebude prerušená na Obecnom úrade,v predajni Jednota na pošte. Školy v obci sú tiež mimo poruchy a elektrina v škole aj škôlke bude dodávaná štandardným spôsobom.

Ako to už býva zvykom, aj tí, ktorí nie sú na zozname,počítajte prosím s možnosťou, že elektrinu zajtra nebudete mať, pri oprave sa často stáva, že je od dodávky odpojená celá obec.