Preskočiť na obsah

Vaša pomoc, náš spoločný cieľ: Uľahčite nám údržbu zelene na cintoríne

Zverejnené 16.5.2024.

Kategória

Vážení občania,

nakoľko je Obec opätovne v nezvládnuteľnom tlaku na kosenie verejných plôch a údržbu obecnej zelene, dovoľujeme si Vás úctivo poprosiť o pochopenie a pomoc pri kosení najbližšieho okolia Vašich hrobových miest .

Našim 2 zamestnancom Obecného podniku veľmi pomôže aj to, že si z hrobových miest odložíte všetky vázičky, svietniky, vedierka, krhly a podobne, ktoré zvyčajne bývajú schované za náhrobkom v tráve a veľmi zdržujú výkon prác.

Kosenie v obci prebieha podľa schváleného harmonogramu a požiadaviek Úradu verejného zdravotníctva tak, že prednosť majú školské dvory a športoviská a následne cintorín, parky a okolie ciest . Návrh na túto verejnú prosbu o Vašu pomoc bol schválený aj obecným zastupiteľstvom a následne bol navrhovaný aj niektorými občanmi, ktorí stav zelene na našom cintoríne dobre poznajú.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.