Preskočiť na obsah

Voľná pracovná pozícia upratovačky v ZŠ Košťany nad Turcom

Zverejnené 14.6.2023.

Kategória

Základná škola, Ul. ostrovná 1, Košťany nad Turcom, ponúka voľné pracovné miesto upratovačky s nástupom od 1. augusta 2023.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov, zasielajte na e-mail: zskostany@gmail.com, alebo osobne / poštou na adresu: Základná škola, Ul. ostrovná 1, 038 41 Košťany nad Turcom do 30. júna 2023. Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky.

Pri odmeňovaní zamestnancov sa postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenie vlády 388/2018 Z.z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.