Preskočiť na obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstvavzniku požiaru

Zverejnené 11.9.2023.

Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 11. septembra 2023 od 12:00 hod do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa najmä: vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a tiež zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, spaľovať horľavé látky a odpady na voľnom priestranstve!