Preskočiť na obsah

AKTÍVNY ČLOVEK=AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ – ŠPORTOVÉ CENTRÁ

Zverejnené 2.6.2018.

Kategória

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1/2018/0ŠaŠ/T/2.2 poskytol Žilinský samosprávny kraj  našej obci finančný príspevok v rámci programu: AKTíVNY ČLOVEK=AKTíVNA SPOLOČNOSŤ, podprogram 2 : Športové centrá vo výške 816,- € (slovom osemstošestnásť EUR).

Dátum začatia projektu: 02.06.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.07.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Podpora projektu: Žilinský samosprávny kraj
Suma: 816 €

Tieto peniaze boli použité na výmenu mantinelov a stĺpikov na multifunkčnom ihrisku v júli 2018. Celková suma za práce vykonané v júli bola 2352,00 €, takže spolufinancovanie obce bol vo výške 1536,00 €. Výška podpory bohužiaľ nepostačuje na kompletnú rekonštrukciu , ale obec vzhľadom na bezpečnosť prevádzkovania ihriska bude ďalej s opravami pokračovať.

Posledné väčšie podujatie na „umelej tráve“ bol 3. ročník Nohejbalového turnaja o pohár starostky obce, ktorý preveril rozsah najnevyhnutnejších opráv a v októbri vykoná obec ďalšie čiastkové opravy.