Bezbariérový vstup do kultúrneho domu Žabokreky

31.7.2018 zverejnil/a zabokreky_admin.

Kategória

Obec Žabokreky získala od Žilinského samosprávneho kraja peňažný dar  vo výške 1584,00 € na základe Zmluvy č.V3/2018/T/3, na projekt: Vybudovanie bezbariérového vstupu do kultúrneho domu Žabokreky.

Dátum začatia projektu: 31.07.2018
Dátum ukončenia projektu: 07.10.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Miesto realizácie projektu (presná adresa): Kultúrny dom Žabokreky
Podpora projektu: Žilinský samosprávny kraj
Suma: 1584 €

Popis podporovanej činnosti

Obec Žabokreky svoje samosprávne a prakticky všetky spoločenské aktivity vykonáva v budove Kultúrneho domu kde sídli Obecný úrad, sú tu zasadacie miestnosti ,kancelárie odborných referentov a najmä veľká spoločenská sála, ktorá je po rekonštrukcii v roku 2017 opäť stredobodom záujmu divadelných ochotníkov , klubu seniorov, svadieb a množstva ostatných.

V roku 2018 chceme odstrániť nedostatok  budovy, ktorým sú poškodené vonkajšie schody a neexistujúci bezbariérový prístup. V zimnom období  sa tvoria nad neprekrytou časťou  schodov šmykľavé plochy nebezpečné pre občanov , preto spolu s riešením bezbariérovosti chceme zabudovať na schody a rampu exteriérové podlahové kúrenie čím moderným riešením pomôžeme verejnosti s bezpečnosťou pri každej návšteve obce.

Pozdĺž západnej strany sa navrhuje vonkajšia bezbariérová rampa  dĺžky 5,0 m s prevýšením 0,39 m šírky 1300 mm. Rampa bude mať povrch upravený proti šmyku kamienkovou upravou hr. 15-20 mm (Topstone…). Vlastná konštrukcia rampy bude železobetonová monolitická urobená na jestvujúci asfaltový povrch s obvodovým základovým pásom š.300mm hľ. 600 mm. Beton C 16/20 výstuž sieť oká 150/150 mm.

 • Celkový rozpočet: 12860,00 EUR
 • Požadovaná výška dotácie: 3000,00 EUR   
 • Spolufinancovanie (min. 20% z požadovanej dotácie): 9860,00 EUR 

Použitie dotácie na úhradu (uviesť výdavky podľa rozpočtu):
Zhotovenie rampy pre telesne postihnutých

 • materiál: betón,šalovacie dosky,betonárska oceľ 
  1190,00 EUR
 • práca s betónom
  1500,00 EUR
 • Antikorové zábradlie pre imobilných
  1920,00 EUR
 • Výmena čistiaceho roštu(škrabáka) pred vstupom
  600,00 EUR
 • Externé el.kúrenie na rampu+schody na vstupe do KD
  3215,00 EUR

Kamienkový protišmykový koberec na rampe a schodoch z 

 • materiálu CityStone frakcie 4-8mm materiál
  3.045,00 EUR
 • práca pri položení kamienkového koberca
  1.390,00 EUR

Z celkového súčtu nákladov na materiál a prácu na zhotovenie diela vo výške spolu 12860,00 € požadovala obec Žabokreky dotáciu vo výške  3.000,00 €.