Preskočiť na obsah

Boli sme podporení grantom ŽSK

Zverejnené 12.12.2017.

Kategória

Pre lepšiu kontrolu verejných priestorov budeme používať info-tabule a fotopasce na odhalenie vinníkov  

Obec podala v apríli 2017 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK  podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2017

1.       Program výzvy:  „REGIONÁLNY ROZVOJ“

2.       Podprogram výzvy: Verejný priestor a verejná infraštruktúra

3.       Názov podporovanej činnosti (projekt, úloha, aktivita): „Fotopasce a infotabule na prevenciu, poriadok a bezpečnosť“

4.       Termín realizácie podporovanej činnosti:  júl-august 2017

5.       Miesto realizácie podporovanej činnosti: verejné priestory v obci Žabokreky

Popis podporovanej činnosti:  Zabezpečenie rizikových miest v obci kde sa pácha drobná kriminalita,vandalizmus a zanecháva odpad  info-tabuľami a fotopascami . V blízkosti nemáme verejné osvetlenie,preto budú vhodné fotopasce s dobrým rozlíšením zavesené na stromoch. Zameranie predloženého projektu podľa okruhu adresátov a všeobecného delenia prevencie je primárna prevencia v obci .

Boli sme úspešní a ŽSK nás podporil sumou  1500,00€