Preskočiť na obsah

Knihy pre život

Zverejnené 18.9.2017.

Kategória

Obec Žabokreky získala od Fondu na podporu umenia peňažný dar  vo výške 1.000 € na projekt Knihy pre život. Nákupom nových knižničných jednotiek sme chceli pokryť potreby stálych i nových čitateľov a tiež detí predškolského veku, žiakov a študentov škôl až po čitateľov vyššieho veku nielen našej obce, ale aj okolitých obcí. Tak ako je svet kníh bohatý na rôzne žánre a kategórie, chceli sme i my nákupom kníh obohatiť našu knižnicu .

Dátum začatia projektu: 18.09.2017
Dátum ukončenia projektu: 30.09.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Miesto realizácie projektu (presná adresa): Žabokreky 166
Podpora projektu: Fond na podporu umenia
Suma: 1000 €

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť knižničný fond obce špeciálne pre vybrané skupiny čitateľov a realizovanými aktivitami budovať kvalitnú členskú základňu a tým aj uspokojiť požiadavky používateľov pravidelným doplňovaním knižničného fondu so širokým tematickým záberom. Vďaka realizácii projektu Akvizícia knižníc (2016), ktorý z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia (1 000 €) a spolufinancovaním obce, pribudlo do knižnice 169 nových knižných titulov, pričom 136 titulov bolo zakúpených z pomocou Fondu na podporu umenia a 33 titulov tvorilo spolufinancovanie obce. Táto podpora z verejných zdrojov v značnej miere prispela ku skvalitneniu služieb obecnej knižnice. Veríme, že zakúpené knihy si čoskoro nájdu svojich spokojných čitateľov.