Preskočiť na obsah

Kontajnerové stojisko

Zverejnené 16.7.2019.

Kategória

Obci Žabokreky bola poskytnutá dotácia od Žilinského samosprávneho kraja   vo výške 2000 €, na podporu obnovy obce prostredníctvom skvalitnenia verejného priestoru a verejnej infraštruktúry – vybudovanie kontajnerového stojiska.

Dátum začatia projektu: 16.07.2019
Dátum ukončenia projektu: 31.08.2019
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Podpora projektu: Žilinský samosprávny kraj
Suma: 2000 €

Kontajnerové stojisko skvalitnilo nakladanie s odpadmi, podporilo separovanie, skultúrnilo verejné priestory, chráni odovzdaný vyseparovaný odpad pred znehodnotením dažďom a iných vonkajších vplyvov.