Preskočiť na obsah

Podporíme cyklo-svet

Zverejnené 5.9.2018.

Kategória

Obec Žabokreky získala od Žilinského samosprávneho kraja dotáciu z dotačného programu Regionálne dotácie – Výzva č. 1/2021 vo výške 1.100,00EUR na projekt: Podporíme cyklo-svet .

Cyklo-doprava je aktuálne najzaujímavejšia forma dopravy do práce na krátke vzdialenosti a zároveň najatraktívnejšia a najdostupnejšia forma pohybu a relaxu. Aj v našej obci máme mnoho aktívnych cyklistov, používateľov bicykla na dennej báze aj rekreačných cyklistov.

Všetky medzi-obecné partnerské stretávania sa už min.5 rokov nesú v znamení cyklo-dní dlhších s poznávaním, alebo kratších s relaxom. Preto sa aktívne zapájame do všetkých možností získať granty na podporubvybavenia adekvátneho zázemia pre cyklistov.

Za uplynulé obdobie sme do obce zakúpili a verejnosti bezplatne požičiavame 10ks obyčajných bicyklov. Moderné sú však-najmä pre staršiu generáciu elektro-bicykle. Umožňujú pohodlné výlety do prírody a cestu našimi turčianskymi kopcami s poriadnym prevýšením.

Elektro bicykle potrebujú počas dlhších aktivít nabíjanie, a to bol spúšťač obecného zámeru vybudovať adekvátne cyklistické zázemie a vytvoriť podnet pre verejnosť na poznávanie spojené s krátkym relaxom. Naša obec je otvorená všetkým návštevám a rozvoju občianskeho športového aktívneho života.

Preto máme CIELE:

  • dovybaviť našu bezplatnú požičovňu bicyklov o 2 e-bicykle
  • vybudovať 2 kvalitné verejne dostupné odpočívadlá so stojanmi, lavičkami a 2 nabíjacími stanicami.

Jedna nabíjačka bude pri oddychovej zóne na „Husom rínku“ na budove Hasičskej zbrojnice a druhá nabíjačka bude v RŠA(rekreačno-športový areál obce).

Cieľové skupiny :

  • Cyklistická verejnosť
  • Obyvatelia obce, ktorý vlastnia elektro bicykel a používajú ho na cestu do práce, na nákupy alebo na šport.

Dátum začatia projektu: 06.04.2021
Dátum ukončenia projektu: 26.09.2021
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): obec Žabokreky
Podpora projektu:  1.100,00€

Žilinský samosprávny kraj – dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja – Výzva č. 1/2021