Preskočiť na obsah

POŠTOVÝ SAD MAGNA VIA

Zverejnené 16.6.2018.

Kategória

Obec Žabokreky získala od Nadácie Slovenskej sporiteľne peňažný dar  vo výške 4.500 € na projekt Poštový sad Magna Via. Na obecnom pozemku získanom iba nedávno po ROEP-e máme zámer založiť kvalitný ovocný sad pre každého návštevníka obľúbenej cyklotrasy . Ku založeniu sadu sme prizvali najuznávanejšieho ovocinára Prof. Ing. Ivana Hričovského a získali sme cenné rady, ktoré týmto projektom chceme naplniť.

Dátum začatia projektu: 16.06.2018
Dátum ukončenia projektu: 13.10.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Miesto realizácie projektu (presná adresa): Žabokreky parcela KN-E č. 231/17
Podpora projektu: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Suma: 4500 €

Oblasť podľa zák. o dani z príjmov – asignácia % dane: organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry.

Ciele projektu:

č. 1:  Vybudovať pre širokú verejnosť zaujímavé a príjemné miesto pre oddych a osvetu v oblasti histórie aj životného prostredia.

Pôvodné druhy ovocných drevín v našom okolí vymizli a o históriu sa ľudia zaujímajú z publikácií minimálne. Efektívnejšie je to vonku z obeliskov, info-tabúľ, piktogramov.

Preto zrevitalizovaním pozemku v extraviláne podnietime záujem obyvateľov a návštevníkov o životné prostredie aj jeho širší kontext-teda ako sa naše okolie vyvíjalo a čo je preň prirodzené.

Nakoľko sa jedná o historicky známe miesto, osadením info-tabúľ a obelisku s piktogramom Magna Via vyvoláme záujem a pozornosť návštevníkov o históriu.

č. 2: Ďalším cieľom je nenásilne a zaujímavo vytvárať prioritne u detí a mladej generácie záujem o prácu so živou prírodou.

V budúcom sade plánujeme robiť jarné a jesenné ukážky starostlivosti o ovocné stromy,ich rez,ošetrovanie, prihnojovanie a ost. v prítomnosti odborníka na túto problematiku.

Aby to zaujalo aj deti urobíme sprievodné aktivity – jednoduché súťaže s maľovaním vlastného stromu vonku v prírode (plenéri)a podobne.

č. 3: Projektom podporíme spontánne aktivity našich miestnych dobrovoľníkov, ktorým pomôžeme dosiahnuť ich záujem o vybudovanie miesta s pečaťou ich práce.

Každý strom bude tabuľkou označený ako strom konkrétnej rodiny,ktorá ho vysadí, bude ošetrovať a starať sa oň.

č. 4: Cieľom je zapojiť čo najširšiu verejnosť občanov z našej obce tak, aby bol čo najväčší počet budúcich ochrancov oddychovej zóny.

Urobíme to tak, že vopred umožníme občanom vybrať si miesto aj strom, umožníme im ho vysadiť, ošetriť , následne sa starať. Materiál dodáme my, od ľudí očakávame dlhodobú starostlivosť.