Preskočiť na obsah

Wifi pre Žabokreky

Zverejnené 31.3.2021.

Kategória

Oznámenie o realizácii projektu:

Názov projektu: Wifi pre Žabokreky
ITMS2014+: 311071T057
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 

Prijímateľ: Obec Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Miesto realizácie: Obec Žabokreky
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 240,50 € 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočívala vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Tribúna RŠA (49.0203024532892 ; 18.931782245636) 
  2. Hasičská zbrojnica (49.0242036959191 ; 18.9252912998199) 
  3. Bufety RŠA (49.0200245352477 ; 18.9311492443085)
  4. Základná škola (49.0233946265504 ; 18.9249050617218) 
  5. Stĺp VO v Kole (49.0220649100582 ; 18.9242076873779) 
  6. Materská škola (49.0269755381977 ; 18.9239501953125) 
  7. Telocvičňa (49.0271162367337 ; 18.9233922958374) 
  8. KD Žabokreky (49.025484109256 ; 18.922963142395) 
  9. Zastávka autobusov Žabokreky (49.0269412428692 ; 18.9187493920326) 
  10. Park v centre (49.0251499386227 ; 18.9262676239014) 

Aktuálny stav realizácie projektu: Dielo bolo zrealizované dňa 31.03.2021. V súčasnosti sa dielo plne využíva.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk 
Riadiaci orgán: www.mindop.sk 
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk