Preskočiť na obsah

VZN č.3/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školeVZN č.