Preskočiť na obsah

IROP-Z302091CYF7-91-1081, ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zverejnené
7. augusta 2023
Kategória

Názov projektu : Riešenie migračných výziev v obci Žabokreky
Kód projektu v ITMS2014+ : 302091CYF7
Miesto realizácie projektu : Žabokreky
Výzva – kód Výzvy : IROP-PO9-SC91-2023-108
Použitý systém financovania : refundácia

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/59
Začiatok účinnosti: 8. augusta 2023
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 31. júla 2023
Suma s DPH: 15 600,00 €
Sadzba DPH: Neplatca DPH
Objednávateľ: Obec Žabokreky
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 00317047
Dodávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ - Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dodávateľ - IČO: 50349287
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy