Preskočiť na obsah

Návrh DODATKU č.3 ku VZN č.4-2012 o miest.daniach a poplatku za KO a DSO