Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.5/2023 o zrušení VZN 03/2018 o poplatku za rozvoj a Návrh VZN č.02/2024 o miestnom poplatku za rozvoj zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Zverejnené
30. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2023 − 14. decembra 2023
Kategória

Pripomienky zasielať písomne na adresu: Obec Žabokreky, 038 40 Žabokreky s. č. 145 elektronicky na adresu: starosta@zabokreky.sk

Prílohy

Súvisiace dokumenty