Návrh zmeny č1 k VZN-02-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy