Preskočiť na obsah

Návrh Zmeny č1 k VZN 22026 o nakladaní s KO a DSO