Návrh Zmeny č4 k VZN-01-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl

Zverejnené
30. septembra 2022
Kategória

Prílohy