Preskočiť na obsah

Návrh Zmeny č4 k VZN-01-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl