Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie