Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa