Preskočiť na obsah

OZNÁMENIEO STRATEGICKOM DOKUMENTE: Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj (PZKO)

Zverejnené
19. apríla 2024
Kategória

PZKO je strategický dokument pre oblasť životného prostredia s regionálnym významom. Je zameraný na ochranu ovzdušia a zlepšenie jeho kvality v Žilinskom kraji. Tento strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu podľa § 3 písm. b) a d) a § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“). Jeho cieľom je pomocou navrhovaných opatrení dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia vo vymedzenom území.

Prílohy