Preskočiť na obsah

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Zverejnené
7. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2023 − 21. júna 2023
Kategória

Strategický dokument „Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja Martin na roky 2023– 2030“ (ďalej aj „IÚS UMR Martin 2023-2030“), uvedený v predloženom oznámení,
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument je preto možné schváliť v konaní podľa osobitných predpisov.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023-OU-MT-OSZP-2023/009399-Rj

Prílohy