Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením a určenie lehoty na pripomienkovanie