Preskočiť na obsah

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie o  začatí územného  konania a o upustení od ústneho pojednávania

Zverejnené
27. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2024 − 12. marca 2024
Kategória

Dňa 21.2.2024 bol Obci Košťany nad Turcom doručený návrh navrhovateľa Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 v zastúpení R.O.C. GROUP, a.s., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 46 160 728 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Prípojka VN, trafostanica pre Predajňu potravín Lidl Košťany nad Turcom“.

Viac v priloženom PDF súbore na stiahnutie

Prílohy