Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole