Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žabokreky č.                    1 /2024 o miestnych daniach a

Zverejnené
19. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2023 − 2. januára 2024
Kategória

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žabokreky.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/01

Prílohy

Súvisiace dokumenty