Preskočiť na obsah

Vypracovanie účelového energetického auditu a príprava projektu garantovanej energetickej služby pre objekty  Sociálne zariadenie športového areálu TJ Žabokreky a Kultúrny dom v Žabokrekoch

Zverejnené
21. júna 2021
Kategória

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo len „ZVO“) Obec Žabokreky (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) realizuje prieskum trhu pre predmet zákazky s názvom „Vypracovanie účelového energetického auditu a príprava projektu garantovanej energetickej služby pre objekty  Sociálne zariadenie športového areálu TJ Žabokreky a Kultúrny dom v Žabokrekoch“.

Keďže Vaša spoločnosť poskytuje služby v oblasti predmetu zákazky, dovoľujeme si Vás týmto osloviť na predloženie cenovej ponuky v zmysle príloh tejto výzvy.

Cenové ponuky predkladajte v termíne do: 28.06.2021, 16:00 hod. na emailovú adresu starosta@zabokreky.sk alebo osobne, príp. poštou na adresu uvedenú v hlavičke tohto listu.

Prílohy

Žiadne prílohy.