Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie ponúk na dodávku elektrickej energie pre obec Žabokreky

Zverejnené
6. decembra 2022
Kategória

POZOR! Zákazka „Výzva na predloženie ponúk na dodávku elektrickej energie pre obec Žabokreky“ bola dňa 08.12.2022 ZRUŠENÁ

dôvod:pôvodne vyhlásená súťaž bola neúspešná a aktuálne už nie je možné meniť dodávateľa EE.

Informácie o zákazke:

  • Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     
  • Predpokladaná hodnota: 124119,96 € bez DPH
  • Predpokl. obdobie realizácie: Bližšie upresnené v opise zákazky ( v priloženom PDF súbore)
  • Lehota na predkladanie ponúk: do 15.12.2022 do 12:00
  • Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.
  • Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: Dodávka elektrickej energie pre obec Žabokreky 

     

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Viac v priloženom PDF súbore na stiahnutie:

Prílohy