VZN 3-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadeniaSCHVALENE

Zverejnené
31. decembra 2022
Kategória

Prílohy