Preskočiť na obsah

VZN č. 04/2023 Zásady hospodárenia a nakladania  s majetkom obce Žabokreky