Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu – Územný plán obce Dražkovce

Zverejnené
30. apríla 2023
Kategória

Prílohy