Preskočiť na obsah

ZMENA 4 k VZN č012019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov-NÁVRH