ZMENA č.2 k VZN č022019 určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy-SCHVALENE

Zverejnené
31. mája 2021
Kategória

Prílohy