Preskočiť na obsah

Zmena č2 k VZN-02-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy