Zmena č2 k VZN-02-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

Zverejnené
31. marca 2021
Kategória

Prílohy