Preskočiť na obsah

Zmena č4 k VZN-01-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl