Zmena COVID k VZN-01-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl

Zverejnené
30. júna 2020
Kategória

Prílohy