Preskočiť na obsah

ZMLUVA O DIELO č. 7/2023

Zverejnené
5. októbra 2023
Kategória

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/67
Dátum podpísania: 4. októbra 2023
Začiatok účinnosti: 6. októbra 2023
Koniec účinnosti:
Suma s DPH: 36 883,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Žabokreky
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 00317047
Dodávateľ: Obecný podnik Žabokreky, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo: 145, 038 40 Žabokreky
Dodávateľ - IČO: 53639405
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy