Preskočiť na obsah

ZMLUVA O DIELO – výmena strešnej krytiny a zateplenie strecha KD- uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

Zverejnené
7. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júla 2023 − 21. júla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/49
Dátum podpísania: 7. júla 2023
Začiatok účinnosti: 8. júla 2023
Koniec účinnosti:
Suma s DPH: 73 677,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Žabokreky
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 00317047
Dodávateľ: IMKROV s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: 214, 972 15 Kľačno
Dodávateľ - IČO: 53290704
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy