Preskočiť na obsah

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená podl’a zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneníneskorších predpisov.

Zverejnené
6. októbra 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/69
Dátum podpísania: 6. októbra 2023
Začiatok účinnosti: 7. októbra 2023
Koniec účinnosti: 30. júna 2024
Suma s DPH: 10,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Žabokreky
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 00317047
Dodávateľ: SLOVAK DANCE, n. o.
Dodávateľ - Sídlo: M. Haľamovej , 036 01 Martin
Dodávateľ - IČO: 45746761
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy